Število izdelkov: 0   Znesek izdelkov : €0.00
Dobrodošli, Gost ( Prijava )

Plačila, pošiljanje in vračila

Oddano naročilo na teh spletnih straneh se šteje za veljavno in zavezuje prodajalca in naročnika.

 • Dostava
Blago v spletni trgovini Dedra, ki je na zalogi v našem skladišču, označeno kot Odprema (dni): 1-2 dni velikost brez * odpremimo v roku 48 ur po potrditvi oziroma plačanem predračunu (vikendi in prazniki izvzeti).

Blago v spletni trgovini Dedra, ki ni na zalogi, označena velikost z zvezdico (npr. S*), odpremimo na vpisan predviden datum odpreme po potrditvi naročila oziroma plačanem predračunu.

Če naročilo vsebuje izdelke z različnim rokom dobave, ga odpremimo v roku najdaljše dobave oziroma na vpisan predviden datum odpreme.

Če želite naročiti izdelke z različnim rokom dobave ( 1-2 dni in na vpisan predviden datum odpreme) in želite delne dobave naročila v teh rokih, potem morate izvesti več naročil z enakimi roki odpreme.

Pošiljke dostavlja Pošta Slovenije ali drugo pogodbeno podjetje, ki lahko opravlja te storitve.

Ob prevzemu pošiljke je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kvaliteti, se prodajalec zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavil blago v taki količini in kvaliteti, da bo le-ta ustrezala naročilu, razen v primeru, da bo dostava blaga postala nemogoča. V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilo plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga.

Kupcu bo blago dostavljeno skupaj z dobavnico in davčno overjenim računom v papirni obliki v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. Če zaradi višje sile pri dobavi ali odpremi naročenih izdelkov (zamuda pri transportu, napake v zalogah spletne trgovine, pri proizvajalcu ali dobavitelju,..), ne moremo izpolniti roka dobave, vam bomo o tem obvestili takoj, ko se to zgodi.

 • Stroški pakiranja in poštnine

Strošek pakiranja in poštnine za področje RS:
- 1,9 EUR s plačilom po predračunu (bančno nakazilo)
- 2,9 Eur s plačilom po povzetju ali preko sistema PayPal

Poleg stroška nakupa mora kupec pri prevzemu blaga v primeru plačila po povzetju s plačilnim nalogom B2 plačati strošek provizije , ki ga kupcu pri prevzemu pošiljke zaračuna Pošta Slovenije. Ta strošek je odvisen od vrednosti odkupnine in je naslednji:

Vplačilo plačilnega naloga BN 02

Vrednost odkupnine Strošek provizije
do 98,00 Eur 1,05 Eur
nad 98,00 Eur do 501,00 Eur 1,07 % od vrednosti
nad 501,00 Eur 5,36 Eur

Veljavni cenik si lahko tudi ogledate s klikom na Cenik Pošte Slovenije . ( stran 2, Vrsta storitve : Vplačilo obrazca UPN in UPN QR)

 • Cenik artiklov

Cene so v EUR in veljajo na dan oddaje naročila. Cene artiklov vključujejo ustrezen davek na dodano vrednost.

Ponudba velja do prodaje zalog. Cene veljajo samo ob naročilu. Navedene cene veljajo samo ob naročilu preko te spletne trgovine.

 • Fotografije izdelkov

Fotografije izdelkov na modelih so avtorsko zaščitene in je prepovedano kopiranje in kakršna koli njihova uporaba ali spreminjanje. Možne kršitelje bodo sodno preganjali lastniki blagovnih znamk.

Na fotografijah imajo modeli lahko tudi nakit, hlačne nogavice ali kakšne druge okrasne predmete. Ti predmeti niso del prodajanega izdelka in služijo samo predstavitvi izdelka.

 • Način plačila

Fizične osebe plačajo z gotovino v enkratnem znesku po povzetju ob prevzemu blaga, po predračunu ali s kreditno kartico preko sistema PayPal.
Pravne osebe plačajo s položnico ali plačilnim nalogom v zakonskem roku. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

 • Odpoved naročila in odstop od pogodbe s strani kupca

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov čl.43.č lahko v 14 dneh ( rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga) od prejema blaga kupec odstopi od pogodbe o nakupu brez obrazložitve tako, da v tem roku vrne blago ali pa pošlje pisno sporočilo (e-pošta, kontaktni obrazec), da odstopa od pogodbe. V tem primeru ima še 30 dni časa po sporočilu, da odstopa od pogodbe, za vrnitev blaga. Naročeno blago mora v tem času na svoje stroške nepoškodovano v nespremenjeni količini vrniti na naslov firme.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. (kozmetični izdelki; ženske nogavice v primeru, če je bila primarna embalaža odprta ali odstranjeno varovalo ali varovalna folija)

 • Odstop od pogodbe s strani podjetja

Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe v roku trideset dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki nista dogovorili drugače.

Če podjetje ne more izpolniti svoje obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitve, mora podjetje o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila. Za vračilo plačil se uporablja določba drugega odstavka 43.d člena tega zakona.

 • Uveljavljanje stvarne napake

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

 • Postopek vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 30 dneh po sporočilu da odstopa od pogodbe, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.
Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

 • Postopek vračila kupnine

Spletni trgovec mora potrošniku, ki odstopi od pogodbe, vrniti celotno plačilo za naročene izdelke. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Denar mu mora vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

 • Reševanje sporov

Vse eventualne spore bosta stranki reševali sporazumno. Izvensodno reševanje sporov se izvaja s pomočjo:

ECDR - Evropski center za reševanje sporov
Tomšičeva ulica 6,
SI – 1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 205 65 90
Fax: +386 (0)1 244 99 95


V kolikor to ne bo mogoče, da bo spor reševalo pristojno sodišče v kraju potrošnika ob uporabi slovenskega prava.

 • Spletno izvensodno reševanje sporov - pritožba zoper trgovca

Spletna platforma za vložbo pritožbe proti trgovcu se nahaja na naslednji povezavi Spletno izvensodno reševanje sporov

Časovni potek pritožbe je naslednji:

1. PRITOŽBA VLOŽENA
Izpolnili ste spletni obrazec za pritožbo in ga vložili na spletišču. Nasprotna stranka je prejela pritožbo. Zdaj se boste morali z nasprotno stranko dogovoriti o organu za reševanje sporov, ki bo obravnaval vašo pritožbo. To morate storiti v 30 dneh.

2. DOGOVOR O ORGANU ZA REŠEVANJE SPOROV
Zdaj se boste morali v 30 dneh z nasprotno stranko dogovoriti o organu za reševanje sporov, ki bo obravnaval vašo pritožbo. Nato bo to spletišče podatke o vašem sporu samodejno poslalo dogovorjenemu organu. Če se z nasprotno stranko ne morete dogovoriti, vaše pritožbe ne bomo več obravnavali.

3. SPOR OBRAVNAVA ORGAN ZA REŠEVANJE SPOROV
Spor smo posredovali organu za reševanje sporov. Organ za reševanje sporov bo v treh tednih odločil, ali je pristojen za obravnavo vašega spora, in vas o tem obvestil. Mogoče se bo obrnil na vas s prošnjo za več informacij.

4. IZID POSTOPKA
Postopek običajno traja 90 dni. Ko bo postopek končan, vas bo organ za reševanje sporov obvestil o izidu.

Če pri izvedbi postopka potrebujete pomoč, se obrnite na nacionalno kontaktno točko. (ECDR - Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, SI – 1000 Ljubljana)

 • Naročila sprejemamo

- v spletni trgovini Dedra na https://www.lingerie.si
- na GSM: 040 914 914
- telefon 01 51 98 396
- na e-mail: info@lingerie.si

 • Arhiv naročil

Izvedeno naročilo bo shranjeno na papirju in v elektronski obliki . Naročniku je po želji na vpogled. Kopijo lahko prejme na zahtevo po navadni ali po elektronski pošti.

Košarica

Vaša košarica je prazna

Stroški pošiljanja

1,9 € pri plačilu po predračunu

2,9 € pri plačilu po povzetju ali takojšnem PayPal plačilu

Dostavlja Pošta Slovenije priporočeno v nevtralni embalaži.

Odprema naročil

Večina izdelkov je na zalogi in jih odpremimo v 1-2 dneh od potrditve naročila.

Če pa je velikost izdelka označena z zvezdico (npr. S*), ga odpremimo na vpisan predviden datum odpreme.

Telefonsko naročanje

040 914 914

0 (izdelki)
€0.00