Število izdelkov: 0   Znesek izdelkov : €0.00
Dobrodošli, Gost ( Prijava )

Splošni pogoji

Dobrodošli na naših spletnih straneh. Prosimo, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje poslovanja, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite na naše spletne strani. Splošni pogoji so veljavni na vseh spletnih straneh domene www.lingerie.si brez izjeme.

V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in opravljanja ponujenih storitev ne opravite.

Obiskovalec naših spletnih strani lahko po svoji prosti presoji pregleduje vsebino te spletne domene in ostalih povezanih strani s klikanjem na povezave. Kadarkoli lahko te spletne strani tudi zapusti na način, ki ga omogoča spletni pregledovalnik.

Če se odloči za postopek nakupa, potem klikne na izbrani izdelek in sledi navodilom postopka naročila, ki so prikazani na spletni strani v vsaki fazi tega postopka. Trenutna faza postopka je poudarjena z rumeno barvo.

Postopek naročanja

Postopek nakupa

1. Dajanje izdelkov v košarico 2. Pregled košarice 3. Prijava ali vnos naslovnih podatkov
4. Pregled naročila 5. Izbira plačila in potrditev ali preklic naročila

V primeru, da je omogočeno naročanje, ki se izvaja samo na eni strani, pa so posamezne faze označene z zaporedno številko. Če naročevalec ne vnese ali vnese nekatere napačno formatirane informacije, ga sistem opozori na napako. Enako velja, če ne potrdi strinjanje s prodajnimi pogoji.

Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni na teh spletnih straneh.

Pridržujemo si pravico do kakršnih koli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave na teh spletnih straneh.

Zavezujemo se, da bo poslovanje v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijski zakonik, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

S svojim poslovanjem se trudimo, da so vse informacije, objavljene na teh spletnih straneh točne in ažurne.

Ne preverjamo vsebine spletnih domen, ki so povezane s to spletno stranjo in zato nismo odgovorni za vsebino katerekoli druge spletne domene, ki je na kakršenkoli način povezana s to spletno stranjo.

Vsa komunikacija, ki se vrši med strankami in firmo v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Te spletne strani so na razpolago 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi raznih razlogov, tehnične ali druge narave, opravljanje storitev preko teh spletnih strani ali celo sam dostop do trgovine včasih ni mogoč. Prav zato si firma pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine. Vse pravice kupcev in dolžnost prodajalca, ki so do takrat že izvedli nakup ali naročilo, ostanejo enake kot pred tem dogodkom.

Ponudba in pogodba na teh spletnih straneh sta objavljeni v slovenskem jeziku. Prodaja in dostava blaga je možna na ozemlju Republike Slovenije in v ostalih državah sveta.

Uporabnik v zvezi z pregledovanjem te spletne domene nima nikakršnih stroškov.

Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja na naših spletnih straneh ali za kakršnokoli škodo, povzročeno s prodajanimi izdelki, ki se ne uporabljajo na od proizvajalca predpisan način.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi uporabo teh spletnih strani se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v kraju potrošnika ob uporabi slovenskega prava. V primeru naročila izven Slovenije pa v kraju sedeža firme ob uporabi slovenskega prava.

Zaščitene znamke blaga, ki se prodajajo preko te spletne trgovine, niso v lasti firme in firma ne odgovarja za morebitne kršitve prodajalcev s področja pravic industrijske lastnine in avtorskih pravic.

Ne odgovarjamo za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev na teh spletnih straneh.

Košarica

Vaša košarica je prazna

Stroški pošiljanja

1,9 € pri plačilu po predračunu

2,9 € pri plačilu po povzetju ali takojšnem PayPal plačilu

Dostavlja Pošta Slovenije priporočeno v nevtralni embalaži.

Odprema naročil

Večina izdelkov je na zalogi in jih odpremimo v 1-2 dneh od potrditve naročila.

Če pa je velikost izdelka označena z zvezdico (npr. S*), ga odpremimo na vpisan predviden datum odpreme.

Telefonsko naročanje

040 914 914

0 (izdelki)
€0.00